Her er svara på spørsmåla du kanskje ikkje har tort å stille om koronavaksinar