Her betalar elevar 40.000 kroner for å bu og gå på skule. No er dei fleste reist heim

Grunna koronaviruset vil resten av undervisninga på UWC i år skje over nett. Om elevane får refundert pengane er uvisst.