Det går fram av ein Facebook-post partane la ut onsdag.

Årsaka til overtakinga er at dagleg leiar, Henriette Sætenes, gir seg for å ta meir omsyn til helsa si.

Firda kjem tilbake med meir.