Henriette (36) kjøpte eigen gard og er fersk bonde, men på få år har ho verkeleg fått prøvd seg

Henriette Sunde tek slåtten for sjette gong i livet. Som fersk bonde har ho opplevd både flaum, ras og tørkesommar.