Henning sette frå seg bilen og gjekk heim då trailer sperra vegen måndag. Då han skulle hente den tysdag stod eit nytt vogntog fast

– Det er ein håplaus sving.