Henning meiner kommunen straffar han for å ha bygt huset sitt sjølv

Eit ti år langt husbyggjarprosjekt går mot slutten i Svelgen. Men Henning Langva Kalsvik og familien kan truleg sjå langt etter dei 200.000 kronene som kommunen gir til personar som byggjer nye bustader.