Dei skal komme i form på ni veker

Artikkelen er over 5 år gammel

På ni veker skal dei sju utrente komme i god form til Helse Førde-stafetten. Bli med du også!

DEL

– Eg er litt smånervøs. Det blir spennande å sjå, men sikkert hardt å få dommen, seier Helge Robert Midtbø på startstreken.

Saman med seks andre Helse Førde-sjefar skal han komme i form til stafetten i midten av juni. Annette Fosse, Frode Schanke, Lena Haveland, Halfdan Brandtzæg, Anne Kristin Kleiven og Terje Ulvedal skal no i elden.

Bli betre kjent med dei sju deltakarane i videoen øvst i saka!

Men før treningsopplegget kan starte, må deltakarane ta ein gåtest, så dei kan måle framgangen etter kvart.

– Bruk armane, bruk armane godt no, ropar coach Harald Munkvold til deltakarane som byrjar å gå den to kilometer lange løypa dei skal testast i.

Lovar resultat

Gjennom ni veker skal dei sju følge treningsprogramma som Unn Hege Johannessen og Harald Munkvold lagar. Annakvar veke får dei nye instruksjonar og nytt program. Alle programma blir presentert i Firda, slik at du kan følge same program om du vil. Sjå første program lenger nede i saka.

Kvar fjortande dag skal dei gjennomføre ei felles treningsøkt. Om ni veker skal den no utrente gjengen vere i veldig god form fysisk, og endå betre mentalt. Det lovar coach, og fagleg leiar i Aktiv på dagtid, Harald Munkvold.

– Alle menneske som blir med på eit systematisk regime som dette, på kort tid, blir i god form, seier han.

Vil inspirere andre

Visjonen med Helse Førde-stafetten er å styrke folkehelsa, auke trivselen, arbeidsgleda og arbeidslysten blant folk. No vil dei Helse Førde-tilsette vise kor viktig fysisk aktivitet og folkehelse er.

– Difor har vi samla ein gjeng som ikkje er i god form. No kan folk følge oss på vegen mot forma. Målet er at så mange som mogleg følger same opplegg som oss, seier Annette Fosse, avdelingsleiar i Helse Førde.

Sjølv har ho ikkje trent dei siste åra, på grunn av vond rygg. No gler ho seg til å komme i gang.
– Eg er kjempemotivert. Og litt redd, det er jo eit visst press når vi går ut på denne måten, seier Fosse.

Skal auke kondisjonen

Coachane, Munkvold og Johannessen, håpar prosjektet vil skape varige, aktive vanar hos deltakarane.

Programmet dei skal gjennom er enkelt og passe hardt, meiner Johannessen. Det tar utgangspunkt i stafetten sine etappar som inneheld jogging, gåing, sykling og stavgang.

– Dei skal få betre kondisjon og muskelstyrke. Det som er godt for hjartet, er godt for hjernen, seier Johannessen.

Dessutan meiner ho at trening saman på arbeidsplassen, er positivt for trivsel og at det er eit tiltak som kan redusere sjukefråværet.

Tysdag testa deltakarane før-forma gjennom ein såkalla UKK Gåtest.

Under testen såg det ut som dei var i dårleg form, men resultata viste at dei var i betre form enn både dei sjølv og trenarane antok.

– Men dei har stort forbetringspotensiale, seier Munkvold.
 

No gler han seg til å følge framgangen.

Slik blei resultata etter gåtesten:

Annette Fosse har kondisjonsindeks 99 som er middels god form. I denne kategorien hamnar også Frode Schanke med 84, Lena Haveland med 98, Anne Kristin Kleiven med 90, Helge Robert Midtbø med 93 og Terje Ulvedal med 91. Alle ligg i sjiktet som blir kalla middels god form, i øv Halfdan Brandtzæg fekk 117, som akkurat er over grensa for det som blir skildra som meget god fysisk form.

Kondisjonsindeks frå 0 til 60: 10 % av dei testa = dårlig fysisk form.

Kondisjonsindeks frå 60 til 75: 15 % av dei testa = litt under middels god form

Kondisjonsindeks frå 75 til 105: 50 % av dei testa = middels god form

Kondisjonsindeks frå 105 til 117: 15 % av dei testa = over gjennomsnittlig god form

Kondisjonsindeks på 117 eller meir: 10 % av dei testa = meget god fysisk form

Treningsprogram

Veke 1:

Dag 1: Kondisjonstrening 30 minutt (sone 1)

Dag 2: Kondisjonstrening 30 minutt (sone 1)

Dag 3: Kondisjonstrening 30 minutt (sone 1)

Veke 2:

Dag 1: Kondisjonstrening 35 minutt/50 minutt (sone 1)

Dag 2: Kondisjonstrening 35 minutt/ 50 minutt (varier etter lyst/terreng)

Dag 3: Basistrening 60 minutt (uthald og styrke. Sone 1, med kortvarig høgare intensitet) i Hafstadparken med Unn Hege

Kondisjonstrening er: gå, jogge, sykle, ski, symje, ballspel, salaktivitet, fjelltur, kajakk osv.

Sone 1 vil seie at intensiteten er låg. Du skal gi 50-80% av maks. Hald eit tempo der du kan prate rimeleg uanstrengt med treningskompis, utan at du kan halde lange foredrag. Det skal ha lyst til å halde på litt lenger enn du skal.

Etter gåtesten såg trenarane at gruppa var i meir varierande form enn venta. For at alle skal få framgang, la dei til 15 minutt ekstra i øktene i veke 2. Dersom du er heilt nybegynnar rår dei deg til å følge dei kortaste øktene. Har du komme litt i gang frå før, følg dei lengste.

Ta gåtesten sjølv

Testen er utvikla for å teste friske vaksne (20-65 år) personar sin hjarte- og lungekapasitet, altså det vi kallar uthald eller kondis. Den eignar seg best for vanlege mosjonistar, er dårleg eigna for toppidrettsutøvarar, og er mest påliteleg for personar som veg under 120 kg.

Helst bør du ta testen saman med andre. Alle som tar testen gjer det på eige ansvar.

Slik gjennomfører du testen:

Mål opp strekning på 2000 meter. Det må vere flatt.

Du treng ei klokke som tar tid i minutt og sekund. Testen tar om lag frå 13–18 minutt å gjennomføre.

Det er ein fordel å bruke pulsklokke som måler pulsen din når du går i mål. Du kan også ta pulsen sjølv med ein gang du går i mål.

Varm opp i 5–10 minutt.

Under testen skal du gå med jamn hastigheit, og bortimot så raskt du kan. Ca. 80 % av maks.

Noter tida du brukar og pulsen du hadde i mål. Legg dei inn i gåtestkalkulator, på nett, saman med opplysningar om vekt, høgde, alder, osv.

Du får eit tal som viser din kondisjonsindeks. Her får du også ei forklaring som viser om du er i under, på, eller over gjennomsnittet god form.

Les meir om testen og prøve kalkulatoren på treningsloggen.com.

Artikkeltags