Sjukmelder oftare

Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Ny forsking syner at innvandrarlegar sjukmelder oftare enn norske legar.

DEL

Gå hausten i møte - BERRE 88 kr for 8 veker med papiravisa og alt innhald på nett

Legevaktlegar med innvandringsbakgrunn har same behandlingsrutinar som norske legar, men ny forsking syner at innvandrarlegane skriv oftare ut sjukmeldingar. Det skriv Bergens Tidende i dag.

Dei som sjukmeldar mest er legane med bakgrunn frå andre vestlege land.

75 prosent oftare

Ein vaktlege frå Europa, Nord-Amerika eller Oseania sjukmelder heile 75 prosent oftare enn ein norsk lege. Er legen frå Asia, Afrika eller Latin-Amerika er sannsynet for å få ei sjukmelding 50 prosent høgare enn hjå ein norsk lege.

Kvifor?

Ein veit ikkje kvifor det er slik. Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Esperanza Diaz viser til ei studie dei gjennomførte i fjor som syner at legar med innvandrarbakgrunn følte at dei måtte vere meir varsame i møtet med pasientane.

– Dei tenkjer at dei er meir utsett for å bli klaga på, seier ho. Dermed har legane gitt sjukmelding for å unngå å komme i konflikt med pasientane. Diaz påpeikar at dette berre er spekulasjonar, og at det kan vere andre forklaringar.

Like elles

Elles er legane veldige like i arbeidet sitt og få ulikskapar er funne elles.

– Dei fleste legane har studert i Norge. Det kan vere grunnen til at dei er så like som dei er, seier Diaz. Ho kan fortelje at det faktisk er fleire Norske legar som har studert i utlandet enn innvandrarlegar.

Artikkeltags