Sjukmelder oftare

Foto:

Ny forsking syner at innvandrarlegar sjukmelder oftare enn norske legar.

DEL

Supertilbod: 5 kr for alt innhald på nett i 5 veker

Legevaktlegar med innvandringsbakgrunn har same behandlingsrutinar som norske legar, men ny forsking syner at innvandrarlegane skriv oftare ut sjukmeldingar. Det skriv Bergens Tidende i dag.

Dei som sjukmeldar mest er legane med bakgrunn frå andre vestlege land.

75 prosent oftare

Ein vaktlege frå Europa, Nord-Amerika eller Oseania sjukmelder heile 75 prosent oftare enn ein norsk lege. Er legen frå Asia, Afrika eller Latin-Amerika er sannsynet for å få ei sjukmelding 50 prosent høgare enn hjå ein norsk lege.

Kvifor?

Ein veit ikkje kvifor det er slik. Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Esperanza Diaz viser til ei studie dei gjennomførte i fjor som syner at legar med innvandrarbakgrunn følte at dei måtte vere meir varsame i møtet med pasientane.

– Dei tenkjer at dei er meir utsett for å bli klaga på, seier ho. Dermed har legane gitt sjukmelding for å unngå å komme i konflikt med pasientane. Diaz påpeikar at dette berre er spekulasjonar, og at det kan vere andre forklaringar.

Like elles

Elles er legane veldige like i arbeidet sitt og få ulikskapar er funne elles.

– Dei fleste legane har studert i Norge. Det kan vere grunnen til at dei er så like som dei er, seier Diaz. Ho kan fortelje at det faktisk er fleire Norske legar som har studert i utlandet enn innvandrarlegar.

Artikkeltags