6000 eigedomar i Sunnfjord har fått ny adresse. Veit du om det gjeld deg? Liv kan stå på spel

– I år har vi allereie hatt eitt tilfelle der vi ikkje fann fram til riktig heim. Ein person ringde ambulansetenesta og visste ikkje gardsnummeret sitt, seier Helene Sæterdal.