Helse Førde seier fleire karantenar skuldast at tilsette sat for tett

I ein internmelding i Helse Førde vert dei tilsette skulda for brot på avstandsreglane.