Hektisk dag for rektorane på Halbrend: – Dagen har gått i eitt

Alle barnehagar, skular og utdanningsinstitusjonar er stengde landet over.