Heimepåska er over – bu deg på heimesommar

Av

Folk bør allereie no førebu seg på at sommarferien må haldast heime, eller i alle fall innanfor Noregs grenser, ifølgje helsestyresmaktene.