Heile skapsida opna seg og halve lasta ramla ut – no er vegen opna att

Bergingsarbeidet synte seg å vere omfattande, og det var behov for meir utstyr og mannskap. Torsdag morgon er vegen opna att.