Heidi sel hjorteføter for femti kroner stykket

– Eg syns det var for gale å grave dei ned, så eg la dei i frysen, og no sel eg dei på nett, fortel Heidi Elisabeth Vahl i Viksdalen.