E 134 Haukelifjell på strekninga mellom Liamyrene og Haukelitunnelen er mellombels stengt på grunn av bilberging av tungt køyretøy.

Det melder Vegtrafikksentralen Vest.

Like over klokka 18.00 melder trafikksentralen at vegen er open igjen.