Har rive restane av det brannskadde huset på Kyrkjebø

Bygningen lét seg ikkje reparere og entreprenør Per A. Øren blei hyra inn til å rive alt.