Har ikkje kapasitet sjølve - Nordplan tek over leiinga for fotballhallen

Sunnfjord kommune har overlate prosjektleiinga for fotballhallen på Skei til Nordplan.