Har gjennomført ti krisetiltak etter ekstremvêret: – Kostnaden vil bli omfattande

30. juli 2019 gjorde ekstremvêr stor skade på infrastruktur. NVE har til no sett i gang ti krisetiltak i Sunnfjord kommune. I tillegg har kommunen eit budsjett på 30 millionar til eigne tiltak.