I samband med arkeologiske registreringar har arkeologar frå Vestland fylkeskommune gjort fleire interessante funn på Sande. Mellom funna er ei grav som ein reknar med stammar frå yngre jernalder, altså frå mellom år 500 til 1030 e.Kr.

Firda kjem tilbake med meir.