Har funne feil i hundrevis av byggesaker i Jølster – kan få store økonomiske følger

Sunnfjord kommune har gått gjennom byggesaker i Jølster kommune tilbake til 2008. Det er avdekt ei rekke alvorlege feil som mellom anna kan ha ført til at det er reist bygg i rasfarlege område. Jølster kommune har også tapt inntekter på til dømes eigedomsskatt.