Har fått nytt fellingsløyve på ulven. Men ingen har sett han på to veker

No har jegerane fellingsløyve fram til 17. august.