Har fått godkjenning. Snart vil dei legge ut 29 blokk-leilegheiter her for sal

Smestad Eigedom held på med siste finpuss på salsprospektet for leilegheitene på Smestad ved Angedalsvegen.