Har fått 2,7 millionar til å rydde sitkagran: – Ein god start, men ikkje sikkert det er nok

Værlandet og Bulandet grendalag har fått 2,7 millionar til å rydde gran. Anders Braanaas, ein av initiativtakarane, er ikkje sikker på at dette er nok.