Har du vore i Bergen eller Oslo? Då må du i heimekarantene