Håpar å opne hotellet i sommar, men har ingen dato

Framleis ingen opningsdato for Sunnfjord hotell, men Gullaksen antar det vil skje i løpet av sommaren.