Hans Jakob hevdar politikarane bøyer seg for fotballen: – Veldig trist

Politikarane i formannskapet har bestemt å øydelegge Laksen for å skåne fotballbana når den nye bilbrua i Førdepakken skal byggast. Det synest førdekjennar Hans Jakob Reite er trist.