Sjå opptak av Førdes første heimekamp og siger for sesongen.