Hallvard reagerer på det nye beredskapshuset: – Det finst ingen god plan

Naboane saknar informasjon om det nye beredskapshuset i Fjaler. No har dei sendt inn merknader til kommunen.