Guldvog: Talet på utbrot som venta

NYE TILBOD UNDERVEGS: Helsedirektør Bjørn Guldvog seier at Helsedirektoratet jobbar for å etablere lågterskeltilbod på flyplassar og grensestasjonar. Bildet er frå ein pressekonferanse tidlegare i vår. Til venstre: justis- og beredskapsminister Monica Mæland .

NYE TILBOD UNDERVEGS: Helsedirektør Bjørn Guldvog seier at Helsedirektoratet jobbar for å etablere lågterskeltilbod på flyplassar og grensestasjonar. Bildet er frå ein pressekonferanse tidlegare i vår. Til venstre: justis- og beredskapsminister Monica Mæland . Foto:

Av

Helsedirektør Bjørn Guldvog er uroa for auken i koronasmittetala, men understrekar at talet på lokale utbrot ikkje er uventa.

DEL

– Det er eigentleg noko vi kunne venta alt før sommaren, seier helsedirektøren om dei lokale utbrota i Moss, Trondheim, Sveio og Oslo.

– Det er ikkje alarmerande i seg sjølv, men vi er i ein situasjon der det er ekstremt viktig at vi kan handtere utbrota løpande, slik at ein ikkje får noka nasjonal spreiing.

Guldvog seier dei nasjonale helsestyresmaktene vil få mykje lærdom av korleis kommunane handterer dei lokale utbrota, særleg det i Moss, som no omfattar fleire kommunar.

– Noko av det som kjem fram, er detaljar om logistikken mellom kommunen og spesialisthelsetenesta, i samband med testing og prøvesvar, fortel helsedirektøren.

Torsdag fortalde Guldvog til TV 2 at Helsedirektoratet jobbar for å etablere lågterskeltilbod på flyplassar og grensestasjonar. Til NTB fortel han kva desse tilboda vil innebere.

– Det vil dreie seg både om informasjon og moglegheiter for testing. Viss ein kjem frå eit grønt land, men har milde symptom, er det ein fordel å bli testa der og då, når ein kjem til Noreg, seier Guldvog.

Artikkeltags