Nokon har tatt seg inn og stole pengar frå skulen fleire gonger. Rektor trur eit mista nøkkelknippe er årsaka

Tre gonger i løpet av kort tid har uvedkommande tatt seg inn på Sandane skule, stole 400 kr og rota rundt.