Ho kapra leiarstilling i nye Vestland

Anniken Rygg trekte det lengste strået av alle søkjarane. Sjå søkjarlista i saka.