LO stat og YS satt fortsatt i forhandlingar fredag morgon. Avinor meldte at om partane ikkje var samde, ville det bli streik på Sandane Lufthamn frå kl 10.00 på fredag. Men no er meklinga utsett fram til 4. september. Så lenge meklinga er avslutta vil det ikkje bli streik. Ein eventuell streik vil dermed først kunne starte opp frå onsdag 5. september.