Her ville bygdefolket ha gangfelt. Det seier Vegvesenet nei til

Meiner vegen er trygg nok.