Han vil ha eit nytt E39-alternativ. Vegvesenet vil ikkje

Gloppen-ordførar Leidulf Gloppestad har bede Statens vegvesen greie ut nytt alternativ for E39 på Byrkjelo. Dei svarar nei.