– Brustenging kan føre til countrykaos

Gloppen-ordførar Leidulf Gloppestad fryktar kaotiske tilstandar under countryfestivalen på Reed viss mellombels bru på Teita i ikkje er på plass før festivalen startar.