Ordføraren tek sjølvkritikk: – Burde klubba ned latteren

Tilhøyrarar i kommunestyresalen i Gloppen oppfatta det som nær mobbing då folkevalde onsdag lo av eit seriøst innlegg frå talarstolen.