Frode trur dette toalettet vil gje Sandane mange titals nye arbeidsplassar

Dette toalettet er utvikla og blir produsert på Sandane. Konsernsjef i Bano, Frode Lindvik, trur det vil gje mange nye arbeidsplassar i kommunesenteret i Gloppen.