Meieriet lak ut 300 kg ammoniakk i elv

Både politi og brannvesen blei varsla då lekkasjen blei oppdaga.