Forlik om badeanlegget i Trivselshagen: Legg vekk krav om erstatning for posjekteringa

Nordplan og Trivselshagen har inngått forlik i tvistesaka etter at badeanlegget i Trivselshagen på Sandane var stengt i over eitt år i 2016 og 2017.