Fekk byggeskikkpris: – Slike bygg er viktige for Sandane si sjel og identitet

Skarsteinshuset har prega Sandane sidan 1884. No er bygget restaurert, og det gav eigaren Firda Tidend byggeskikkprisen for 2019.