Ordførar om E39: – Vi treng ikkje så god veg

– Det er ikkje behov for den vegstandarden som er lagt til grunn for ny E39 på Byrkjelo. No må vi sette foten ned og få fram eit fornuftig vegprosjekt.