Krev at Byrkjelo blir trekt ut av E39-plan. – Omsynet til bygda er viktigare enn pengar

Grunneigarar og innbyggarar langs E39 i Breim fryktar konsekvensane når ny veg sluker store mengder matjord. No krev dei at Statens vegvesen tek tenkepause og trekker Byrkjelo ut av planområdet for Grodås-Byrkjelo.