Her må tunge køyretøy rygge fleire hundre meter

GPS-en «lurer» folk oppover den smale vegen. No vil nabolaget at den stengast for større køyretøy.