Gloppen satsar på eit levande sentrum

Frå konflikt til stort fleirtal. – Den nye planen sikrar det unike for Sandane og gjev bulyst, meiner ordførar Leidulf Gloppestad.