Glatte vegar: Bil sklei ut i grøfta på fv. 609. Bussen kom ikkje forbi

Onsdag ettermiddag sklei ei bil ut i grøfta på fylkesveg 609 like ovanfor Stongfjorden.