Gladmelding: Vestland samlar seg bak kravet om E39-tunnelen ved Førde

Medan Sunnfjord kommunestyre diskuterte Førdepakken og E39, kom meldinga om at Vestland er i ferd med å legge tyngda til for ny, stor stamvegtunnel.