Gert kan bli årets lærar. – Ein inspirator

I 20 år har Gert hjelpt ungdommar å drive bedrift. No kan han få landsdekkande merksemd.