Gerd og Anne Sofie fryktar at ungdomsskulen blir nedlagd: – Eg kjempar ikkje berre for mine eigne ungar

Stemninga var alt anna enn positiv då Sunnfjord kommune heldt sitt første informasjonsmøte om planane for framtidig bruk av skulane i Sunnfjord kommune.