Geitebonde Torstein (34) gjekk frå ekstrem etterspørsel til avbestillingar og avlysingar

Torstein Kollevåg på Sølvane Gard fortvilar etter at alle arrangementa deira og bestillingar til restaurantane er lagde på is. No er han sterkt uroa for framtida.