Statens vegvesen meiner AF sine krav er konstruerte

Statens vegvesen avviser alle krava frå AF Gruppen Norge. Hovudentreprenøren for arbeidet med E39 mellom Sande og Dregebø i Gaular krev i alt 87,5 millionar kroner ekstra betalt.